Catapeteasmă

Împodobită ca o mireasă
Eşti tu catapeteasmă,
Sus în vârf cu Sfânta Cruce
La Golgota gândul ni-l duce;

În stânga şi dreapta sa,
Sfântul Ioan cu Maica sa,
Un pic mai jos plutind pe nor,
Împărăteasa cerurilor

Cu braţele largi îmbrăţişând
Pe toţi creştinii de pe pământ;
Urmează tronul împărătesc
Ce toate cetele-i slujesc,

Pe el Iisus Mântuitorul;
La stânga Ioan Botezătorul,
La dreapta Maica sa,
Împărăteasa Maria.

La tine cu drag privesc
Şi văd pe Domnul Cel ceresc
Stand la Cină cea de Taină,
Împărţind la toţi hrană;

Toate praznicile împărăteşti,
Pe toate ni le dăruieşti
Spre bucuria şi mântuirea noastră
A lui Iisus şi Sfânta Împărăteasă,

Proorocii sunt prezenţi şi ei
Precum stelele pe cer,
Fiecare blând veghează
Şi calea ne-o luminează

Şi cei doisprezece ucenici,
Apostolii Domnului vestiţi,
Pe Domnul în lume l-au urmat
Dintr-un capăt în celălalt.