Programe pelerinaje

Vezi toata categoria Programe pelerinaje

Poezii

  • Mama in costum popular
  • Mă iartă și veghează

   Îmi amintesc mirosul tău mamă.
   Și brațele tale moi.
   Din pântecele tău Îngere,
   din sfatul tău bun
   am crescut cu ochii spre cer și inima aici, pe pământ,
   spre a iubi oamenii.

   O carte voi scrie spre slava numelui tău.
   Bătrânețea ta îmi este la fel de dragă
   pe cât ți-a fost ție
   pruncia mea.

   Ți-am albit nopțile
   și am adormit
   în lumina alinării tale.

   Iată pruncul tău
   E acum bărbat.
   Iartă tu, Îngere, toată tristețea
   anilor cu pozne.

   Mă iartă și veghează.

 • Citeste mai mult
  • Mama si Stelica
  • Rugă pentru mama

   Măicuţă cu chipul blând,

   Ai plecat de pe pământ.

   La Domnul şi Dumnezeu,…

   La copil şi soţul tău,

   La ginere şi nepoţel,

   La fraţi şi rudele din cer.

   Noi cu toţi ne-am adunat,

   Cu rude şi întregul sat

   Şi la mormânt te-am purtat.

   La ceruri te-ai înălţat,

   La Iisus Marele Împărat,

   Cu drag Lui să te închini,

   Să aibă grijă de-ai tăi copii.

   De acolo să ne veghezi

   Cu drag să ne îmbrăţişezi.

 • Citeste mai mult
  • Sebica
  • Circul din pădure

   Sebică mândru fecior
   A bătut dintr-un picior
   Să se-adune fiecare
   De la mic la cel mai mare,

   Pe câmpia din poiană
   În frunte cu o joiană
   Defilând într-o paradă
   Cu păuni umflaţi în coadă.

   Veveriţele-n copac
   Prinse toate-ntr-un gopac
   Salutau pe maimuţele
   Care se distrau şi ele,

   Pe bursucii de pe trunchi
   Care cântau din rărunchi
   Dând târcoale la cucoane
   La cerşit de nuci şi poame.

   Iepuraşii ţopăind
   Spre intrarea de la ring
   Căpriori în urma lor
   Dau din coadă şi picior.

   La petrecere mai vin
   Crocodilii de pe Nil,
   Iar vulpea cea şireată
   Da din coada sa moţată.

   Toţi odată adunaţi
   Trec prin faţă la băiat
   Pe toţi să-i răsplătească
   Cu mâncare boierească.

 • Citeste mai mult
Vezi toata categoria Poezii

Cugetari

  • Finicul făcător de minuni al Sfântului Sava (îndrumări)

   Finicul făcător de minuni al Sfântului Sava (îndrumări)

   Preaevlavioșilor pelerini ai Sfintelor Locuri și ai Sfintei noastre Mănăstiri, țineți deja în mâinile voastre ca pe o prețioasă binecuvântare câteva frunze din finicul făcător de minuni pe care l-a sădit însuși Sfântul Sava în Lavra sa. Acest copac al sfântului se uscase în urmă cu câteva decenii, dar în mod minunat a odrăslit din nou, tânăr, în același loc, și continuă să săvârșească nenumărate minuni, în mod deosebit, în familiile evlavioase, dar sterile.

   Iubiți frați în Hristos, nu uitați: condițiile de bază pentru ca harul Lui Dumnezeu să lucreze sunt credința neclintită, frica de Dumnezeu și evlavia către Cuviosul Sava. De asemenea, este necesar din partea frățiilor voastre postul – după puterea fiecăruia, împreunat cu abținerea de la relațiile conjugale trupești. Apoi, se subînțelege înmulțirea rugăciunii în familia frățiilor voastre, atât a celei personale cât și a celei împreună, precum și apropierea voastră în mod regulat de Preasfintele Taine ale Spovedaniei și Dumnezeieștii Împărtășanii.

   La sfârșitul acestei nevoințe duhovnicești a frățiilor voastre (rugăciuni stăruitoare și înfrânare generală) faceți un “ceai”, fierbând frunzele de finic, care, după aceea, trebuiesc arse și în continuare purcedeți din nou la unirea trupească în credință, cu dragoste și frică de Dumnezeu.

   Vă amintim că sterilitatea și neputința de a face copii în niciun caz nu constituie un blestem sau o pedeapsă a Lui Dumnezeu. Dimpotrivă chiar, de foarte multe ori prin acest mod deosebit de pedagogie se manifestă bogata iubire a Lui Dumnezeu, Care vrea ca întotdeauna să apelăm și să nădăjduim în pronia Sa atotputernică și atotbună, iar nu în ceva pământesc. Amintiți-vă câte femei sterpe din Sfânta Scriptură, prin răbdare și prin desăvârșită dragoste și nădejde în mila Lui Dumnezeu, au devenit cele mai fericite mame: Ana – mama Proorocului Samuel, Elisabeta – mama Cinstitului Înaintemergător, Sfânta Ana- bunica Domnului, mama Preasfintei noastre – și o mulțime de alte sfinte din Noul Testament, cu ale căror nume ar trebui să se scrie o carte osebită.

   Iubiții nostrii frați, să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze așa cum știe El. Să-i mulțumim întotdeauna și pentru binecuvântările Sale și pentru binecuvântatele Sale pedagogii părintești. Un singur lucru să-l țineți minte bine: Domnul nu vrea să-I dăm, ca să ne dea, ci să-I dăruim odată cu buna dispoziție și inima curată. Daca vreodată vă va învrednici și veți dobândi copii, să nu credeți că vă aparțin la modul exclusiv. Toate sunt darurile Lui. Daca iarăși nu vă va dărui, din iubire lucrează, numai și numai din iubire.

   Să învățăm să nu căutam darurile lui Dumnezeu, ci să cerem de la Însuși Dumnezeu și Împărăția Lui, așa cum ne-a spus (Matei 6, 33); atunci, toate acele lucruri de care realmente avem nevoie ni le va dărui în chip bogat și cu cuviință dumnezeiască. Vă urăm din tot sufletul ca harul Lui Dumnezeu și binecuvântarea Sfântului Sava să vă însoțească pretutindeni și pururea.

   Moaștele Sfântului Sava

   Despre izvorârea minunata a Aghiazmei

   Deoarece apa era departe de Lavră, monahii se mâhneau și mult se necăjeau pentru aducerea ei. Deci, fericitul Sava nesuferind să-i vadă pe călugării săi atât de mâhniți a alergat la rugăciune în timpul nopții și s-a rugat Lui Dumnezeu cu căldură, zicând: „Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, dacă astfel, este iconomia înțelepciunii Tale cele ascunse, dacă este plăcut bunăvoinței și harului Tău ca acest loc să fie locuit de mulțimea bărbaților ce se tem de numele Tău, caută spre noi și fă să izvorască apa aici, aproape, spre desfătarea noastră”.

   Așa s-a rugat și imediat a auzit un zgomot care se părea că iese de jos ca un pârâu și, aplecându-se, vede în acel miez de noapte cu lună plină un asin sălbatic săpând pământul cu piciorul său. După ce a săpat din destul și a adâncit scobitura și-a pus gura la ea și a băut. Cuviosul, precum era și de așteptat, gândindu-se că Dumnezeu i-a cercetat, se duse îndată acolo unde a văzut pe asin săpând și o harul Tău cel negrăit Hristoase – a aflat apa izvorând din pământ din care și până astăzi curge prin mijlocul Lavrei, nici vara împuținându-se deși se folosește de către toți din belșug.

   Tot din vremea Sfântului Sava s-au construit și o mulțime de cisterne unde se adună apa de ploaie care se folosește pentru nevoile Lavrei. Însă apa Aghiazmei numai se bea de părinți și se dă binecuvântare închinătorilor evlavioși ce ajung până aici. Această apă este de asemenea foarte plăcută la gust, foarte ușoară, iar în timpul verii mai rece și desfătătoare. Ea iese din partea dreaptă și mai de jos a Lavrei.

   Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Sava, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

   Mănăstirea Sfântul Sava

   Datele de contact ale Mănăstirii Sfântul Sava:
   Arhimandritul Evdokim,
   Sfânta Mănăstire a Sfântului Sava,P.O. Box 19824, Ierusalim 91199, Israel
   Telefonul Sfintei Lavre: (+972) 2 276 2915

   Text preluat de pe pliantul primit de la mănăstire.

 • Citeste mai mult
  • Înștiințarea Proconsulului Iudeei, Lentulus, către Senatul Romei, pentru chipul Mântuitorului

   Înștiințarea Proconsulului Iudeei, Lentulus, către Senatul Romei, pentru chipul Mântuitorului, care a fost intru acest chip:

   Întru aceste vremi s-a arătat aici un om, (Carele încă trăiește), anume Iisus Hristos, a Căruia putere trece preste măsurile firii. Oamenii Îl numesc mare Prooroc.  Iar ucenicii Lui Îi zic si Fiul lui Dumnezeu. El înviază morții și tămăduiește tot felul de boli. Este un om de un chip încuviințat și cu bune măsuri. În fața Sa se vede oarecare strâștie, însă care atrage în același timp și dragostea, și frica celor care-L văd. Părul Lui este ca floare unei alune timpurii. Însă de la rădăcină și până la urechi este neted, iar de acolo și până la umeri creț, și trece și mai jos de umeri. De la frunte, prin mijlocul capului are cărare (după obiceiul nazarinenilor). Fruntea Lui este lată și albă. Fața fără de nici o meteahnă și împodobită cu o rumeneala foarte plăcută. Fizionomia Lui este ighemonoasă (impunătoare) și mângâiecioasă. Nasul și gura sunt făcute cu mari măsuri. Barba este destul de deasă, în floarea părului și despărțită în furculiță. Ochii Îi sunt căprui și foarte vii. El este groaznic la ale Sale mustrări, dulce și plăcut la ale Sale învățături și sfaturi. Chipul feței Lui atrage ochii tuturor, amestecat fiind cu Semnotita, (adică cu o cinstire adâncă). Nu L-a văzut nimeni niciodată râzând , dar plângând adeseori. Statul Lui este drept, mâinile Lui mari și lungi și brațele foarte frumoase. El vorbește puțin, dar cu multă statornicie și este cel mai frumos om din lume.

 • Citeste mai mult
  • Acatistul Sfântului Ierarh Teodosie al Cernigovului

   Acatistul celui între sfinți Părintelui nostru Teodosie Arhiepiscopul Cernigovului, Făcătorul de minuni

   După obișnuitul început se citesc:

   Troparul Sfântului Teodosie al Cernigovului
   (Tropar Glas 4)

   Preabunule întru arhierei, Sfinte Ierarhe Teodosie, arătatu-te-ai luminător turmei tale si tot ca un luminător de veşnicile locaşuri te-ai învrednicit. Roagă-te înaintea tronului Împăratului slavei ca să fim izbăviți noi de toată reaua întâmplare și ca prin rugăciunile tale să se mântuiască sufletele noastre.

   Condac (Glas 4)

   Lucrat-ai lui Hristos, păstorul tuturor păstorilor, Sfinte Ierarhe Teodosie, păscându-ţi oile tale în bogate păşuni duhovniceşti. Pentru aceasta primit-ai de la Hristos Mântuitorul lumii darul vindecării de neputinţele trupeşti şi sufleteşti, pentru cei ce vin cu credinţă la cinstitele tale moaşte, cerând ajutorul tău roagă-te părinte sfinte pentru toţi cei ce cheamă numele tău, ca să fim izbăviţi de tot vrăjmaşul şi să se mântuiască sufletele noastre.

   Condacul întâi

   Fericimu-te pe tine, cu cântări de bucurie, sfinţite Părinte Teodosie, mare făcătorule de minuni, alesul lui Hristos, pentru neputrezirea moaştelor tale şi pentru multele tale minuni, mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu. Mare îndrăznire având la Domnul, slobozeşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Icosul întâi

   Arătatu-te-ai pe tine înger în trup de-Dumnezeu-înţelepţitule Teodosie, împodobitu-te-ai de mic copil cu virtuţi îngereşti; pentru aceea, după vrednicie, pus-ai fost de Dumnnezeu Înger păzitor al Bisericii din Cernigov, pe toţi îndrumându-i spre mântuire, arătându-te tuturor  îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, înfrânării şi dragostei. Pentru aceea păstoriţii tăi înalţă glas către tine:
   Bucură-te, îngere pământesc, bucură-te, om ceresc;
   Bucură-te, că eşti împreună vorbitor şi împreună slujitor cu îngerii;
   Bucură-te, râvnitorule de viaţă netrupească;
   Bucură-te, că şi după moarte împreună cu netrupeştile puteri sălăsluieşti;
   Bucură-te, că l-ai iubit pe Hristos din tinereţile tale, din  tot cugetul şi din toată inima;
   Bucură-te, că din zorii vieţii tale lucrat-ai pentru Unicul Dumnezeu;
   Bucură-te, că poruncile Domnului le-ai ţinut cu credinţă şi fără prihană;
   Bucură-te, rod de fapte bune întru Hristos;
   Bucură-te, că duhul tău l-ai întărit cu osârduitoare rugăciune;
   Bucură-te, apărător al celor ce, cu dragoste, cinstesc amintirea ta;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 2-lea

   Deşertăciunea lumii acesteia văzându-o, ameninţată de grabnică pieire, dorit-ai din toată inima să părăseşti lumea, pentru a-L sluji pe Dumnezeu în călugărie. Pentru aceea luând asupra ta jugul cel bun şi uşor al lui Hristos, făcutu-te-ai smerit şi ascultător monah la Mănăstirea Peşterilor de la Kiev, înălţând Făcătorului a toate cântarea îngerească Aliluia.

   Icosul al 2-lea

   Mintea ta de Dumnezeu înţelepţită aflându-o sfântul ierarh Dionisie al Kievului, te-a rânduit pe tine, Teodosie, arhidiacon la catedrala Sfintei Sofia a Înţelepciunii Dumnezeieşti, ca să slujeşti la altarul Domnului şi la săvârşirea Dumnezeieştilor Taine. Văzând în tine ales vas al Duhului Sfânt, cu umilinţă te chemăm zicând:
   Bucură-te, că ai pus început nevoinţelor tale, sub acoperământul făcătorilor de minuni de la Lavra Peşterilor;
   Bucură-te, că în tinereţele tale te-ai  împodobit, cu asupra de măsură, cu virtuţile vieţii călugăreşti;
   Bucură-te, prealuminoasă frumuseţe a monahilor;
   Bucură-te, preaslăvita laudă a postitorilor;
   Bucură-te, preaiubite împreună vorbitor al evlavioşilor sfinţiţi slujitori;
   Bucură-te, că te-ai supus cu inima curată, nefăţarnic, ascultărilor;
   Bucură-te, smerite nevoitorule, că toată nădejdea ţi-ai pus-o în Domnul;
   Bucură-te, bunule râvnitor al iubitorilor de singurătate;
   Bucură-te, alesule al lui Hristos, preafericite;
   Bucură-te, că dat ne-ai fost de Dumnezeu ca mijlocitor pentru noi, neschimbat;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 3-lea

   Cu putere de la Dumnezeu întăritu-te-ai, părinte Teodosie când ai fost hirotonisit ieromonah, de către sfântul ierarh Dionisie şi aşezat de dânsul egumen al Mănăstirii Korsun,  pentru a paşte turma lui Hristos şi pentru a-i călăuzi pe monahi pe calea mântuirii, cu toţii înălţând cântare Dumnezeului Celui în Treime lăudat: Aliluia.

   Icosul al 3-lea

   Smerenie nefăţarnică având, numitu-te-ai pe tine pământ şi cenuşă, preafericite Teodosie; pentru aceasta oprit ai fost, pe nedrept, de arhiereu de la săvârşirea celor sfinte; tu însă supusu-te-ai, fără crâcnire. Pentru aceea fericindu-te că urmându-L, cu adevărat pe Hristos, n-ai ţinut ură îţi cântăm:
   Bucură-te, că neţinând ură, nimănui nu-i răsplăteşti răul cu rău;
   Bucură-te că, ţinând canonul de la arhiereu, vădit-ai desăvârşită ascultare;
   Bucură-te că, aflându-te sub canon nu ai cutezat să te apropii de epitrahil;
   Bucură-te, că ai înfrânt potrivnicul cu smerenia, lăsându-te la oia lui Dumnezeu;
   Bucură-te, monahule  de Dumnezeu iubitule, împodobit cu blândeţe şi cuvioşie;
   Bucură-te, că prin postire ai dobândit cununa muceniciei celei nesângeroase;
   Bucură-te, părinte şi povăţuitor, de Dumnezeu  înţelepţit al monahilor;
   Bucură-te, mult încercat conducător al obştilor călugăreşti;
   Bucură-te, credincios şi evlavios slujitor la altarul Domnului;
   Bucură-te, că pentru noi cu căldură neîncetat mijloceşti înaintea lui Dumnezeu;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 4-lea

   Iscatu-s-a în cetatea Kievului vifor de prigoană împotriva Bisericii lui Dumnezeu de la eretica învăţătură a latinilor; pus ai fost atunci, de Dumnezeu înţelepţitule Teodosie, egumen al Mănăstirii Vadubeskaia, petru a o feri pe ea de acea mincinoasă învăţătură; făcutu-i-ai pe fraţi statornici în dreapta credinţă, pentru ca, fără de prihană să înalţe lui Dumnezeu cântare  Aliluia.

   Icosul al 4-lea

   Aflâd despre de-Dumnezeu-plăcuta ta viaţă, părinte Teodosie, chematu-te-a de la Kiev la Cernigov ierarhul lui Dumnezeu Lazăr, ca să te aşeze în scaunul de arhimandrit al Mănăstirii Eleţ şi ca să aibă în tine un ajutor, întru ocârmuirea Bisericii; slujitu-l-ai pe el cu fiască iubire, arătându-te vrednic de această cinstire; pentru aceea îţi cântăm:
   Bucură-te, că pe sfiinţitul bătrân cu dragoste l-ai slujit;
   Bucură-te, că precum un fiu tatălui său întrutotul ascultător i-ai fost;
   Bucură-te, că bătrâneţile i le-ai mângâiat;
   Bucură-te, că ostenelile vlădiceşti i le-ai uşurat;
   Bucură-te, că podoaba sfintelor biserici cu râvnă ai susţinut-o;
   Bucură-te, păstrător credincios al predaniilor apostolice;
   Bucură-te, apărător cu osârdie al adevărului;
   Bucură-te, că datoria de păstor duhovnicesc cu vrednicie ţi-ai îndeplinit-o;
   Bucură-te, neprihănit slujitor al altarului Domnului;
   Bucură-te, chip luminat de păstor duhovnicesc;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 5-lea

   Dumnezeiasca stea calauzitoare către Ierusalimul ceresc făcutu-te-ai, prin virtuţile tale; pentru aceea văzându-te aşa, Preaminunate Teodosie, urmatu-te-au părinţii şi fraţii cu dragoste, ţinând învăţătura ta de suflet folositoare şi luând aminte la viaţa ta curată. Pentru aceea învăţatu-s-au, împreună cu tine să-i înalţe lui Dumnezeu, Cel minunat întru sfinţi cântare îngerească Aliluia.

   Icosul al 5-lea

   Sfinţitul ierarh Lazăr simţindu-se împovărat de bătrâneţe şi de neputinţe trupeşti, doritu-te-a pe tine, Teodosie urmaş întru arhierie, cerând pentru aceasta Sanctităţii Sale Patriarhului Moscovei să te înalţe în rang de arhiepiscop. Văzând în aceasta un semn al proniei dumnezeieşti, cu dragoste te preamărim zicând:
   Bucură-te, arhiereule al lui Dumnezeu, pe care Însuşi Veşnicul Arhiereu l-a ales;
   Bucură-te, vrednic şi osârduitor urmaş al apostolilor;
   Bucură-te, întru Hristos sfinţite  părinte  cel ce de la soborul sfinţilor ierarhi ruşi ai primit sfinţirea;
   Bucură-te, bunule ierarh, iubitorule de săraci;
   Bucură-te, arhipăstorule milostiv şi compătimitor;
   Bucură-te, cel ce sfinţilor Mitrofan şi Dimitrie le eşti împreună vorbitor şi coliturghisitor;
   Bucură-te, frumuseţea pravoslavnicilor arhierei;
   Bucură-te, păstorul cel bun care ai fost gata să-ţi dai viaţa pentru turma ta;
   Bucură-te, învăţătorule gură-de-aur;
   Bucură-te, făclia de Dumnezeu aprinsă a Bisericii lui Hristos;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 6-lea

   Propovăduit-ai învăţătura lui Hristos sfinte ierarhe Teodosie cu cuvântul şi cu fapta, ca   păstorul cel bun, urmându-l pe începătorul tuturor păstorilor duhovniceşti, Hristos Domnul, arătând tuturor iubire, povăţuindu-i pe calea mântuirii, poruncile lui Hristos urmându-le prin însăşi  viaţa ta, pe toţi învăţându-i să înalţe necontenit cântare lui Dumnezeu: Aliluia.

   Icosul al 6-lea

   Strălucit-ai ca un Luceafăr peste ţinutul Cernigovului, ierarhule al lui Dumnezeu, Teodosie, turmei tale celei de Dumnezeu ţie încredinţate, dându-i lumină, prin virtuţile tale.  Ca un adevărat monah, smerit şi iubitor de sărăcie, împărţeai îndată, tot ce aveai săracilor. Pentru aceea ca unui desăvârşit iubitor de sărăcie laudă îţi aducem zicând:
   Bucură-te, nesecat izvor de milosârdie;
   Bucură-te, că orfanilor adăpost le-ai dat;
   Bucură-te, milostiv ocrotitor al văduvelor;
   Bucură-te, că flămânzilor hrană le-ai dat;
   Bucură-te, grabnic ajutător al celor obidiţi;
   Bucură-te, că pe cei întristaţi îi înveseleşti;
   Bucură-te, ajutător al celor aflaţi în necazuri;
   Bucură-te, înţelept povăţuitor al tinerilor feciorelnici;
   Bucură-te, că dai tărie bătrânilor şi neputincioşilor;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 7-lea

   Dorind din toată inima să te faci plăcut unicului Domn-Dumnezeu, până la sfârşitul vieţii, prin fapte de desăvârşire duhovnicească, sporit-ai necontenit în smerenie, înfrânatu-ţi-ai trupul cu postul şi rugăciunea, părinte ierarhe Teodosie, tuturor dându-le căldură, cu dragostea ta. Pentru aceasta te-ai învrednicit, încă pe pământ fiind, să cânţi lui Dumnezeu cântarea îngerească: Aliluia.

   Icosul al 7-lea

   Descoperit-a Domnul în tine, sfinţite părinte Teodosie un nou ales rugător şi făcător de minuni în ţara Rusiei. Prin tine, se înfrumuseţează şi se umple de lumină Biserica pravoslavnică, cel ce ai mare îndrăznire înaintea lui Hristos. Căruia roagă-te pentru noi păcătoşii, cei ce cu iubire îţi cântăm ţie zicând:
   Bucură-te, strălucit luminător al dreptei credinţe;
   Bucură-te, neadormit străjer al ortodoxiei;
   Bucură-te, cel ce cu mare râvnă aperi dreapta credinţă;
   Bucură-te,  stâlp neclintit al credinţei lui Dumnezeu;
   Bucură-te, podoabă a virtuţilor;
   Bucură-te, atlet fără seamăn al neprihănirii şi curăţiei;
   Bucură-te, neistovită comoară de rugăciune;
   Bucură-te, iconom credincios al dumnezeieştilor taine;
   Bucură-te, că turma ta o ai păzit cu credinţă şi întru dreapta cinstire;
   Bucură-te, că stai în Împărăţia cerurilor laolaltă cu sfinţii;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 8-lea

   Ajungând, cu ajutorul lui Dumnezeu la capătul călătoriei tale pământeşti, sfinţite părinte Teodosie, încredinţatu-ţi-ai duhul tău Domnului în cinste şi sfinţenie, trecând la liniştea veşnică. Primit-ai de la Hristos Dumnezeu lumina slavei cele neveştejite, intrând în ceata sfinţilor care îi cântă Lui cântarea de veşnica laudă: Aliluia.

   Icosul al 8-lea

   Întru tine, sfinţite părinte al lui Dumnezeu, Teodosie, totul este neîmpuţinată iubire. Fiindcă, de când te aflai în viaţă, până când te-ai înfăţişat înaintea lui Dumnezeu, turma ta duhovnicească nu ai părăsit-o. Caută cu milostivire la cei ce vin la tine cu credinţă, bolnavilor le dă vindecare, celor în suferinţă mângâiere, celor în nevoi, izbăvire. Pentru aceasta, cu recunoştinţă îţi cântăm:
   Bucură-te, că din tinereţe sărăcia cu duhul o ai iubit-o;
   Bucură-te, că te-ai făcut slujitor celor pe care Hristos i-a numit fraţi mai mici ai săi;
   Bucură-te, că ne deschizi porţile milosârdiei lui Dumnezeu;
   Bucură-te, că mânia lui Dumnezeu, pe drept pornită asupra noastră, o prefaci în milostivire;
   Bucură-te, că şi după plecarea ta la Domnul rămas-ai printre noi;
   Bucură-te, că dai viaţă, cu harul lui Hristos, sufletelor ucise de păcate;
   Bucură-te, nesecat izvor de milosârdie;
   Bucură-te, luminător al celor ce umblă în bezna rătăcirilor;
   Bucură-te, că, din înălţimile cereşti iei aminte la necazurile noastre;
   Bucură-te, că pe toţi ne îmbrăţişezi cu iubirea ta;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 9-lea

   Locuitorii Cernigovului au dat slavă lui Dumnezeu, aflând de minunata ta arătare, sfinte ierarhe Teodosie, în faţa urmaşului tău, arhiepiscopul Ioan, care s-a vindecat de o suferinţă trupească, prin tine, mijlocitor, cu îndrăznire înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta credincioşii ţi-au înfrumuseţat îndată mormântul şi au pus să ţi se zugrăvească chipul, înălţând lui Dumnezeu, Cel minunat întru sfinţii Săi, cântare: Aliluia.

   Icosul al 9-lea

   Gurile binevestitoare oricât de multe şi de răsunătoare ar fi, nu-ţi vor putea înălţa  cuvânt de slavă, cu vrednicie, sfinţite părinte Teodosie; nimeni nu va cunoaşte pe de-a-ntregul  minunile izvorâte de la moaştele tale neputrezite şi de la sfintele tale icoane. Pentru aceea, cu bucurie slăvind pe Dumnezeu întru sfinţii Săi, laudă îţi aducem, strigând către tine:
   Bucură-te, că în corturile luminate ale raiului sălăsluieşti;
   Bucură-te, că neputrezirea moaştelor tale învierea cea de obşte o preînchipuie;
   Bucură-te, că prin arătările tale faci bine credincioşilor;
   Bucură-te, că ne îndemni să chemăm rugăciunile tale mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu;
   Bucură-te, mângâietorul cu dragoste al lacrimilor şi suspinelor celor aflaţi în suferinţă;
   Bucură-te,  că îndeplineşti cu grăbire rugăminţile celor trudiţi şi împovăraţi de necazuri;
   Bucură-te, că îi scapi de moarte năprasnică pe cei tari în credinţă;
   Bucură-te,  că îndemni la îndeplinirea poruncilor dumnezeieşti;
   Bucură-te, că dai orbilor vedere, că pe surzi îi faci să audă;
   Bucură-te, părinte că şi după moarte îţi iubeşti turma duhovnicească şi că îi aduni pe păstoriţii tăi, la mormântul  tău, aşa cum îşi adună o mamă copiii;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 10-lea

   Veşnică mântuire ţi-ai agonisit, sfinte ierarhe Teodosie cela ce împreună cu îngerii şi cu toţi sfinţii stai astăzi în lumina raiului, având necontenit înainte prealuminata faţă a lui Hristos Dumnezeul nostru. Căruia neîncetat roagă-te pentru noi păcătoşii, pentru ca prin mijlocirea ta să Îi cântăm împreună Aliluia!

   Icosul al 10-lea

   Bisericii dreptmăritoare eşti zid de apărare, sfinte ierarhe Teodosie care, prin mulţimea minunilor tale dai tărie credincioşilor şi, prin puterea lui Dumnezeu spulberi ereticile învăţături. Minunatu-s-au schismaticii care s-au apropiat de cinstitele tale moaşte, întorcându-se la dreapta credinţă. Pentru aceasta, cu frică şi cu evlavie cântăm dimpreună cu toţi credincioşii:
   Bucură-te, că preaslăvirea moaştelor tale ne-a adus tuturor bucurie;
   Bucură-te, că prin neputrezirea trupului tău ai prefăcut necredinţa staroverilor în credinţă;
   Bucură-te, că prin slăvitele tale minuni ai ruşinat erezia studiţilor;
   Bucură-te, că femeia care nu recunoştea puterea sfintei cruci o ai facu-o să se închine ei;
   Bucură-te, că i-ai dat îndată vedere copilului orb care a venit la mormântul tău;
   Bucură-te, că i s-a dezlegat limba mutului care s-a uns cu untdelemn de la candela de pe mormântul tău;
   Bucură-te, că tot cu untdelemn de la candela de pe mormântul tău se tămăduiau rănile;
   Bucură-te, că i-ai readus la viaţă pe cei aflaţi în pragul morţii;
   Bucură-te, că de la moaştele tale, prin harul lui Hristos se vindecau cei cu minţile rătăcite;
   Bucură-te, că aduc mângâiere şi vindecare credincioşilor acoperemintele de la mormântul tău;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 11-lea

   Înainte de a fi fost trecut în ceata sfinţilor, chiar din ziua când trupul tău a fost încredinţat pământului au început şi nu contenesc cântările la moaştele tale, cerând mijlocire rugătoare la Dumnezeu, sfinţite părinte Teodosie. În ziua preaslăvirii tale, soborul sfinţiţilor slujitori al Bisericii ruseşti, a ridicat, cu slavă din cripta-peşteră moaştele tale, ducându-le la catedrala cetăţii Cernigovului, pentru a li se aduce acolo obşteasca închinăciune. Pentru aceasta primeşte acum şi smerita noastră cântare de laudă, rugându-te să ne stai în ajutor, pentru ca, prin pocăinţă să ne mântuim, şi să sporim, prin îndurările tale, în îndeplinirea poruncilor lui Hristos, Căruia ca Unui Dumnezeu îi cântăm Aliluia!

   Icosul al 11-lea

   Fost-ai în timpul vieţii tale, sfinte ierarhe Teodosie, luminător plin de har, lumina lină a smereniei şi dragostei în sfeşnicul Bisericii lui Hristos; strălucit-ai ca un soare şi după trecerea ta la Domnul, răspândind, prin minuni fără seamăn, bezna schizmei şi ereziilor, întorcându-i la Dumnezeu pe cei cu inima curată. Pentru aceea, cu dragoste prăznuind sfântă amintirea ta, cântăm către tine:
   Bucură-te, stea luminoasă răsărită deasupra pământului Cernigovului;
   Bucură-te, că întreg pământul rusesc cu stralucirea ta îl luminezi;
   Bucură-te, slava şi apărarea cetăţii Cernigovului;
   Bucură-te, că eşti străjer neadormit întregului nostru pământ şi fierbinte rugător;
   Bucură-te, că înaintea tronului Împăratului împăraţilor pentru împăratul nostru mijlocitor te faci;
   Bucură-te, că numele tău de la un capăt la altul al ţării noastre se preaslăveşte;
   Bucură-te, că prin arătările tale pe necredincioşi îi aduci la credinţa cea adevărată;
   Bucură-te, că prin minunile tale pe cei străini de neamul nostru îi aduci la dreapta credinţă;
   Bucură-te, că, împreună cu puterile cereşti neîncetat aduci cântare lui Dumnezeu;
   Bucură-te, că, aflându-te în ceruri, vezi slava lui Dumnezeu;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 12-lea

   Cel ce fost-ai ales vas de preţ al harului dumnezeiesc, sfinte ierarhe Teodosie, cheamă în ajutor pentru noi harul lui Dumnezeu, ca prin el să dobândim mântuire, să avem biruinţă asupra păcatelor noastre, luptând împotriva lor, necontenit şi pentru ca întăriţi fiind prin rugăciunile tale de către Dătătorul tuturor bunătăţilor Hristos Domnul, să-L preaslăvim împreună cu tine cântând Aliluia!

   Icosul al 12-lea

   Slăvind în cântări multele şi neasemuitele tale minuni şi nevoinţe duhovniceşti, sfintite părinte Teodosie, cu inima înfrântă şi smerită lăudăm şi preamărim pe Domnul,Cel ce te-a înălţat pe tine, ca semn al bunăvoinţei Sale faţă de Biserica dreptmăritoare, stâlp şi temelie a adevărului; ca unui neobosit şi fierbinte mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu, într-un glas strigăm către tine:
   Bucură-te, că în via Domnului din zori şi până în noaptea vieţii tale cu vrednicie truditu-te-ai;
   Bucură-te, că întru bucuria Stăpânului tău, primit ai fost ca un rob bun şi credincios;
   Bucură-te, că viaţa ta ne arată calea către locaşurile de sus;
   Bucură-te, că ai primit cununa nemuririi şi a slavei cereşti;
   Bucură-te, stea prealuminoasă pe cerul Bisericii;
   Bucură-te, că prin tine pământul rusesc se slăveşte, în chip minunat;
   Bucură-te, că împreună cu sfinţii în locaşurile cereşti sălăşluieşti;
   Bucură-te, că pe noi păcătoşii de pe pământ cu dragoste neîncetat ne cercetezi;
   Bucură-te, prin care Hristos se preaslăveşte;
   Bucură-te, prin care satana se umple de ruşine;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul al 13-lea

   O, mare alesule al lui Dumnezeu, făcătorule de minuni sfinţite părinte Teodosie. Primeşte de la noi nevrednicii smerita rugăciune întru lauda ta, cei ce venim la tine cu fiască dragoste, rugându-te să fii mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu, ca să ne izbăvească de toată nevoia şi de tot necazul şi năpasta, de războiul cel dintre noi, de moarte năprasnică, de veşnicile chinuri în veacul viitor şi pentru a ne învrednici de viaţa veşnică şi de a cânta Domnului împreună cu tine, într-un glas, Aliluia!

   Acest condac se cântă de trei ori, apoi icosul întâi şi condacul întâi.

   Icosul întâi

   Arătatu-te-ai pe tine înger în trup de-Dumnezeu-înţelepţitule Teodosie, împodobitu-te-ai de mic copil cu virtuţi îngereşti; pentru aceea, după vrednicie, pus-ai fost de Dumnnezeu Înger păzitor al Bisericii din Cernigov, pe toţi îndrumându-i spre mântuire, arătându-te tuturor  îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, înfrânării şi dragostei. Pentru aceea păstoriţii tăi înalţă glas către tine:
   Bucură-te, îngere pământesc, bucură-te, om ceresc;
   Bucură-te, că eşti împreună vorbitor şi împreună slujitor cu îngerii;
   Bucură-te, râvnitorule de viaţă netrupească;
   Bucură-te, că şi după moarte împreună cu netrupeştile puteri sălăsluieşti;
   Bucură-te, că l-ai iubit pe Hristos din tinereţile tale, din  tot cugetul şi din toată inima;
   Bucură-te, că din zorii vieţii tale lucrat-ai pentru Unicul Dumnezeu;
   Bucură-te, că poruncile Domnului le-ai ţinut cu credinţă şi fără prihană;
   Bucură-te, rod de fapte bune întru Hristos;
   Bucură-te, că duhul tău l-ai întărit cu osârduitoare rugăciune;
   Bucură-te, apărător al celor ce, cu dragoste, cinstesc amintirea ta;
   Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   Condacul întâi

   Fericimu-te pe tine, cu cântări de bucurie, sfinţite Părinte Teodosie, mare făcătorule de minuni, alesul lui Hristos, pentru neputrezirea moaştelor tale şi pentru multele tale minuni, mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu. Mare îndrăznire având la Domnul, slobozeşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni.

   RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IERARH TEODOSIE AL CERNIGOVULUI FĂCĂTORUL DE MINUNI

   O, sfântă minte, sfinte ierarhe Teodosie, puternice rugător şi mijlocitor pentru noi, la Domnul, cei ce cu credinţă te chemăm, căzând cu evlavie înaintea raclei cu cinstitele şi vindecătoarele tale moaşte (sau a icoanei tale). Pomeneşte-ne pe noi înaintea tronului Atotputernicului Dumnezeu, necontenit rugându-te pentru noi. Ştim că suntem despărţiţi de tine din pricina păcatelor noastre şi că nevrednici suntem să te avem părinte şi mijlocitor. Dar ştim şi că, urmând pilda Domnului eşti iubitor de oameni şi nu încetezi a te ruga pentru noi; fă-te mijlocitor înaintea milostivului Dumnezeu pentru pacea Bisericii sale luptătoare aici pe pământ şi pentru ca păstorii ei să-şi sporească râvna întru mântuirea oamenilor. Roagă pe Părintele ceresc să dea fiecăruia darul care îi este spre folos duhovnicesc, credinţa adevărată, nădejde neclintită, dragoste neistovită; cetăţilor noastre tărie, pace lumii, nouă izbăvire de toată năpasta şi de venirea asupra noastră a altor neamuri; copiii şi tinerii să aibă buna creştere întru credinţă, bătrânii şi neputincioşii să aibă parte de mângâiere şi întărire, bolnavii de vindecare, văduvele şi orfanii de milă şi ajutor, rătăciţii de îndreptare, săracii de ajutor la vreme. Nu ne dezamagi în nădejdile noastre, fii nouă grabnic ajutător, ca un părinte care îşi iubeşte familia; ajută-ne să purtăm cu răbdare şi împăcare de sine jugul lui Hristos, îndrumă-ne pentru ca în pace, în pocăinţă şi fără de osândă să avem parte de sfârşit creştinesc şi să fim moştenitori Împărăţiei Cerurilor, unde acum, împreună cu îngerii şi cu sfinţii îl preamăreşti pe Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Amin.

   Multumesc Agentiei Miriam Turism pentru acordul dat pentru preluarea acatistului!

 • Citeste mai mult
Vezi toata categoria Cugetari

Pelerinaje

  • Acasă la Sfântul Pavel Tebeul din Egipt

   În a șasea zi din pelerinajul efectuat în Egipt, după ce călătorisem prin deșert pentru escaladarea Muntelui Sinai, dimineață după micul dejun ne-am luat bagajele, ne-am urcat în autocar și, ne-am îndreptat înspre Mănăstirea Sfântul Pavel Tebeul. Părintele ghid ne-a citit rugăciunile dimineții în timp ce străbăteam deșertul. Pe partea stângă, din când în când, mai apărea cate un resort pe malul Mării Roșii. În memorie încă mai aveam imaginile cu corali și peștii colorați văzute cu o seară înainte. Încercam mi adun gândurile pentru întâlnirile cu cei doi mari sfinți ai lumii, Sfântul Pavel Tebeul și Sfântul Antonie cel Mare, și de ce nu, pentru ceea ce urma vizităm și vedem în cursul zilei. Doamna Maria Chirculescu (reprezentanta agenției de turism) ne citea din viețile acestor sfinți introducându-ne astfel în atmosfera locurilor sfinte pe care trebuia le vedem.

   Spicuiri din viața Sfântului Cuvios Pavel Tebeul

   Așa după cum au relatat ucenicii sfântului Antonie: Macarie și Plotin, la vârsta de 90 de ani, Sfântul Antonie s-a rugat cinci ani lui Dumnezeu -i descopere dacă mai există vreun rob al Său în pustie și ducă o viață atât de austera ca a sa. Dumnezeu i-a răspuns Sfântului Antonie: „este un rob al lui Dumnezeu, mai înainte de tine și mai desăvârșit decât tine, la care dacă vei merge, îl vei afla în pustia cea mai dinăuntru. Deci scoală-te degrabă și te sârguiește de a merge la dânsul, mai înainte de a se duce el la Domnul!” Auzind acestea, Sfântul Antonie s-a sculat, și-a luat toiagul de finic și a plecat în căutarea robului lui Dumnezeu, Sfântul Pavel Tebeul. Drumul era foarte anevoios, mai ales din cauza arșiței din pustiu. Sfântul Antonie simțea cum slăbește și s-a rugat lui Dumnezeu -l povățuiască și -l învrednicească a-l întâlni și a-l vedea în trup pe robul Său. După ceva timp a întâlnit un centaur (om cu asemănare de cal) pe care l-a întrebat unde locuiește robul lui Dumnezeu. Centaurul i-a arătat cu mâna în ce direcție meargă. Sfântul Antonie și-a continuat drumul anevoios iar la un loc pietros a întâlnit o alta fiară (satir) ce avea asemănare omenească până la brâu, iar în cealaltă parte a corpului avea picioare de capră și coarne în cap. După această întălnire sfântul și-a continuat drumul, iar în a treia zi, a văzut o leoaică ce se îndrepta spre vârful muntelui, pe care urmându-o a ajuns în apropierea peșterii Sfântului Pavel Tebeul bucurându-se foarte tare. Sfântul Pavel i-a simțit venirea și s-a închis înăuntru nevoind a-i deschide. După câteva ceasuri de insistență Sfântul Pavel i-a deschis ușa îmbrățișându-se reciproc cu lacrimi și chemându-se pe nume deoarece, Dumnezeu le-a descoperit fiecăruia numele. Are loc discuția dintre cei doi sfinți, Sfântul Pavel povestindu-i viața și pricina venirii în acest pustiu, iar Sfântul Antonie i-a spus cum decurg lucrurile în lume. Am auzit de minunea cu corbul care venea în fiecare zi -i aducă Sfântului Pavel câte o jumătate de pâine mănânce iar, de această dată, i-a adus o pâine întreagă pentru a o împarți cu Sfântul Antonie. Sfântul Antonie dorea rămână și slujească cu Sfântul Pavel, însă acesta l-a trimis -i aducă mantia primită de la episcopul Atanasie. Defapt, Sfântul Pavel dorea rămână singur pentru a pleca din viață către Domnul. Sfântul Antonie a alergat sperând -l găsească în viață, dar întorcându-se pe drum a văzut sufletul sfântului în văzduh înconjurat de cete îngerești, apostoli și prooroci. A ajuns la chilia sfântului, l-a înfășurat cu mantia dar, neavând unelte cu ce sape groapa se tânguia daca se întoarcă la mănăstire cale de 3 zile sau rămână și moară lângă sfânt. Și cum stătea și se gândea ce facă vede din depărtare vin doi lei care, prin comportamentul lor îl jeleau pe sfânt și s-au apucat -i sape groapa cu ghiarele. După ce au săpat groapa cei doi lei i-au lins tălpile Sfântului Antonie în semn de prețuire și pentru a primi binecuvântarea sa, după care au plecat în pustiu. Astfel Sfântul Antonie îl îngroapă pe Sfântul Pavel Tebeul și după o zi și o noapte de suspine se întoarce la mănăstire povestindu-le toate ucenicilor săi.

   Pătruns de viața sfinților, printre lacrimile care îmi curgeau de mila lor și pentru curățarea păcatelor, observ printre curbele dintre dealuri o primă biserică, cea nouă din afara curții celei vechi.

   Catedrela nouă din afara mănăstirii
   Catredala nouă din afara mănăstirii

   Am ajuns în parcare care era plină de autocare și autoturisme venite cu pelerini sau credincioșii locului spre vizitare și închinare.

   Priveam zidurile înalte și la locul unde înainte era un scripete cu ajutorul căruia călugării urcau și coborau pentru a putea pleca din mănăstire pentru cele necesare obștii.

   Intrare mănăstire, sus in stânga se vede turnul pentru scripete

   Am ajuns și la poarta care pe vremuri nu exista. Am așteptat câteva minute la poarta până a venit părintele ghid al mănăstirii ne preia pentru a face turul.

   Un grup de copii tocmai ieșea și s-au apropiat de noi solicitandu-mi fac poze cu ei. Am acceptat de dragul bucuriei ce li se citea pe față. fi vrut pot schimba câteva impresii cu dânșii despre mănăstire și sfânt dar din păcate nu vorbeam o limbă comună. Ne-am rezumat doar la fotografii.

   Între timp a venit și părintele ghid și ne-a dus la trapeza veche a mănăstirii și la moară unde am văzut foarte multe obiecte vechi, așa cum se pot vedea în fotografiile de la finalul articolului. Am mers și la izvorul mănăstirii

   Izvorul Sfântului Pavel Tebeul

   Acesta izvorăște dintr-o cameră, mai exact, camera transpiră și acele picături curg pe un șănțuleț mic într-o fântâniță din care am băut cu toții și ne-am adus și acasă deoarece este socotită ca o agheasmă mică.

   Înspre izvor am văzut și copacul cu doua brațe ridicate înspre cer, asemenea Sfântului Pavel când se ruga la Dumnezeu.

   Palmierul cu brațele ridicate spre cer

   Am stat câteva minute la umbra unui copac, din curte, la care un părinte în vârstă obișnuia discute cu pelerinii în timp ce era înconjurat de pisici.

   Părintele ghid ne-a mai povestit câteva ceva despre mănăstire, după care am mers și am vizitat biserica de deasupra peșterii unde există mormântul cu racla Sfântului Pavel.

   Racla cu sfintele moaște ale Sfântului Pavel Tebeul

   Așa după cum este obiceiul în bisericile copte, ne-am descălțat de papuci la intrare. Desigur, am mai făcut glume între noi care și cum ce papuci luăm la ieșire. Bisericuța era plină de har. Pictura veche, pe alocuri coșcovită. Asta nu ne-a împiedicat intrăm în atmosfera sfântă, ne bucurăm și ne încântăm sufletele. Părintele ghid ne-a explicat fiecare scena în parte. Ne-am închinat la sfintele moaște multumindu-i sfântului, după care ne-am îndreptat spre magazinul bisericesc, și spre autocar pentru a putea merge la Mănăstirea Sfântului Antonie.

   Peștera Sfântului Pavel Tebeul

   Sfântul Moise

   [Best_Wordpress_Gallery id=”157″ gal_title=”Pavel Tebeul”]

 • Citeste mai mult
  • Peștera lui Moise
  • Sinai, Muntele lui Dumnezeu

   Dragii mei, nu știu voi cum sunteți, dar eu când aud de un loc unde se întâmplă minuni, deîndată simt o dorința arzătoare în piept de a ajunge în acel loc. Simt un foc mistuitor a cărui sunet urcă la cer către Dumnezeu. Nu-mi găsesc liniștea, uneori pic în deznădejde, uit de mine și de cei din jur, alteori discut cu mine să văd dacă este bună această stare, această dorință. Mă tot gândesc să nu fie o lucrare din mândrie sau altă patimă sufletească. Și astfel încep să mă rog lui Dumnezeu, Preasfintei Sale Maici și sfinților la a căror sfinte moaște doresc să ajung. Se întâmplă ca uneori să fie mai ușor, altădată mai greu, poate să aștept și ani, dar într-un final să ajung la obiectivele dorite.

   Ispite, amânări la plecare

   La fel mi s-a întâmplat și de data aceasta. Auzisem de pelerinajul organizat de agenția de turism Miriam Turism în Egipt. Urmăream postările din pelerinajele trecute, postate de agenție pe Facebook, iar  focul din sufletul meu zvâcnea la fiecare loc sfânt prezentat în timpul programelor.

   Am început să distribui anunțuri pentru a găsi pelerini doritori de a ajunge odată cu mine în Egipt – țară despre care nu știam prea multe, din ignoranță, sau poate că nu credeam că voi ajunge vreodată acolo.

   Am stabilit data de plecare de câteva ori și s-a tot amânat. Picasem în deznădejde. Nici măcar vorbele persoanelor care trebuiau să mă însoțească nu-mi mai inspirau încredere. Dumnezeu știa de ce lăsa să se întâmple așa. Nebănuite sunt căile Domnului…

   A venit luna septembrie și colega mea m-a anunțat că o să mergem. Ne-am adunat pelerini din diferite colțuri ale țării. Sâmbătă seara (25 septembrie 2021) eram cu toții la aeroportul din București și de acolo am plecat, în sfârșit, spre Cairo.

   Pe drumul deșertului, spre Sinai

   În a patra zi de pelerinaj, după ce în primele trei zile am vizitat câteva mănăstiri celebre și ne-am închinat la mari sfinți din secolele al treilea (Sfântul Mare Mucenic Mina) și al patrulea (părinții monahismului din Valea Nitriei, cum ar fi: Sfântul Paisie cel Mare, Sfântul Moise cel Negru, Sfântul Macarie cel Mare … ), ne-am îndreptat spre Peninsula Sinai, în sudul căreia se află Muntele Sinai – locul în care Dumnezeu i-a dat lui Moise Tablele Legii cu Cele Zece Porunci, Mănăstirea Sfintei Mucenițe Ecaterina, Muntele Horeb – unde Sfântul Ilie a stat ascuns de împărăteasa Izabela…

   Drumul a fost lung, a trebuit să trecem cu autocarul pe sub Canalul Suez, după care ne-am continuat drumul prin deșert. Știam dinainte ce panoramă ne oferă acest drum. Îmi luasem cu mine două cărți, să am ce citi pentru a trece timpul mai ușor. Din când în când, ghidul ne mai oferea explicații despre viața și cultura din Egipt.

   Escaladare de noapte, cu rugăciune, pe Muntele Sinai

   Am ajuns după-amiază la hotelul din stațiunea Sfânta Ecaterina, ne-am cazat și am avut două ore la dispoziție până la cină. Cu toate că eram obosit, am mers la recepția hotelului în speranța că voi afla aces la wi-fi pentru internet, pentru a putea lua legătură cu cei din țară, în special cu prietenul meu drag Emanuel Bontaș și de a posta noutăți pe Facebook.

   La recepție erau câteva magazine, de unde am primit și parola la internet. Au trecut cele două ore, după care am luat cina și am mers să dorm în jur de două ore.

   La orele 11:00 noaptea trebuia să fim la recepție pentru a lua autocarul și să mergem spre Muntele Sinai. Mi s-a părut atât de ciudat să plecăm la acea oră, deoarece altădată plecasem la orele 2:00 dimineața.

   Plecare Sinai
   Plecare Sinai

   Ajunși la baza muntelui, am trecut pe lângă mănăstire, am fost întâmpinați de câțiva beduini care încercau să ne vândă cu disperare diferite produse. Pentru beduinii din zonă, aceasta este principala sursă de venit – doar unii dintre ei au cămile și își pot câștiga existența din transportul pelerinilor.

   Camile pe Sinai
   Camile pe Sinai

   La intrarea pe drumul de munte am trecut prin filtrul de securitate, exact ca la aeroport. Câțiva pelerini și-au închiriat cămilă și au plecat înspre vârful muntelui. Defapt aceste cămile ii duceau până la baza celor 750 de scări, făcute cu migală de călugări și beduini, pentru un acces mai ușor pănă în vîrful Muntelui Sinai.

   În autocar, pe distanța scurtă de la hotel la parcarea din apropierea Mănăstirii Sfânta Ecaterina (locul de acces pe munte), doamna Maria Chirculescu (reprezentanta agenției de turism) și părintele care ne însoțea ne-au spus că ar fi bine să socotim acest munte sfânt ca pe o biserică – și mai mult decât atât! Eram în locul sacru, mergeam către înâlțimea montană pe care Dumnezeu a vorbit omului – profeților Moise și Ilie, iar noi, în această noapte, făceam nevoința de a urca (pe jos sau cu cămila, fiecare după starea sa fizică), până la răsăritul soarelui. Deci ar fi fost foarte bine doar să ne rugăm.

   Mulți pelerini s-au folosit de aceste rugăciuni, împlinindu-li-se dorințele. Aveam la mine metania special făcută și pentru rostirea Borogodișnei, rugăciunea Sfântului Serafim de Sarov: „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te! Ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pre Mântuitorul sufletelor noastre”.

   Pe drum ni s-a alăturat și un câine. După cum bine știam, beduinul ghid ne sfătuia să facem popasuri la acele chioșcuri improvizate, sau cum le mai spuneau ei „cafeteria”. Personal, toate acele popasuri și ritmul lejer de mers nu-mi făceau bine. Dar trebuia să mă supun și să mă gândesc și la ceilalți care își dădeau duhul mergând în noapte. Îmi spuneam rugăciunile în taină, chiar dacă eram atent și la ce se mai discuta în grup. Am ajuns la ultima cafeteria, unde ne așteptau pelerinii care luaseră cămile. Am mai stat acolo un pic, care și cum și-a mai comandat câte un ceai sau altceva, după care ne-am îndreptat spre scările de piatră.

   Sfânta Liturghie de noapte

   Părintele, împreună cu o familie, au plecat înainte pentru a pregăti cele necesare pentru a sluji Sfânta Liturghie la capela grec-ortodoxă de pe vârful muntelui.

   Ajunși la scări, eu m-am desprins de grup, cu toate că era în toiul nopții și era destul de riscant, dar nu puteam suporta ritmul lent și gălăgia din grup. Am vrut să fiu doar eu cu Dumnezeu și frumusețea cerului înstelat. Așa întuneric cum era, mă uitam din când în când pe jos cu lanterna, să văd dacă nu găsesc vreo piatră specifică locului, în care să se vadă bine desenul (natural) al Rugului Aprins.

   Piatra cu rugul aprins
   Piatra cu rugul aprins

   La un moment dat am întâlnit trei persoane care se odihneau, erau ruși sau sârbi după vorbă. I-am depășit și mi-am continuat drumul. Îmi mai venea câte un gând – dacă mi s-ar întâmplă ceva rău, ce mă fac, era doar vina mea, nu trebuia să părăsesc grupul…

   În apropiere de vârf mi-a ieșit în cale un beduin, care m-a întrebat de unde sunt, i-am spus că eu sunt cu grupul lui Mohamed și mi-am continuat drumul. Am ajuns la capela ortodoxă din vârful Muntelui Sinai, mi-am schimbat rapid tricoul, pentru că era ud fleașcă, mi-am pus un alt tricou, un hanorac și geacă pentru a nu răci și am așteptat să ajungă ceilalți pelerini, după care a început Sfânta Liturghie de noapte, oficiată doar de preoții din grupul nostru. Mă rugam să nu mă apuce somnul. În biserică a fost doar grupul nostru, deși dimineață m-am speriat cât de mulți oameni am văzut că urcaseră pe munte și se aflau pe platoul de la 2285 m altitudine.

   [Best_Wordpress_Gallery id=”155″ gal_title=”Capela Sinai”]

   Răsărit de soare și peștera lui Moise

   Spre finalul slujbei eu am ieșit afară, pentru a nu rata răsăritul soarelui. Se spune că răsăritul de pe Muntele Sinai este în top 10 locații din lume unde poate fi atât de spectaculos. Era rece, oamenii își puneau pe ei pături închiriate de la beduini. Fiecare încerca să prindă un loc cât mai bun pentru a privi răsăritul…

   Rasarit de soare
   Rasărit de soare

   Borna Vf Sinai
   Borna Vf Sinai

   Și ca totul să fie la superlativ, a venit și doamna Chirculescu să ne întrebe dacă ne-am închinat la Peștera lui Moise. A fost maxim pentru mine când am auzit de peșteră. Am intrat și în câteva secunde mi-am spus ce aveam de spus și am făcut câteva fotografii. Îmi trecuse toată oboseala! Să ai parte să te închini într-un loc așa sfânt, unde Dumnezeu i-a înmânat Tablele Legii lui Moise, după ce acesta ținuse 40 de zile de post negru, stând în această peșteră și așteptând, nu putea fi descris în cuvinte…

   Ruga in Pestera Lui Moise
   Ruga in Pestera Lui Moise

   Peste tot în aer plutea fericirea! Fiecare pelerin își vedea visul împlinit! Au intrat în capela ortodoxă, spre închinare, și mulți dintre ceilalți oameni de pe platou, așa încât părintele nu a putut pleca ușor, a stat să binecuvânteze pelerinii de toate națiile…

   Malina & Stefan
   Malina & Stefan

   Muntele Sfanta Ecaterina
   Muntele Sfanta Ecaterina

   Coborând în lumina dimineții

   Pelerin pe Sinai
   Pelerin pe Sinai

   Noi am început să coboram scările spre Mănăstirea Sfânta Ecaterina de la baza muntelui (1200 m altitudine). Întâlneam grupruri de pelerini din toate colțurile lumii care urcau spre vârf, în timp ce noi – cei mai mulți – coboram. Toată lumea era fericită.

   Scări de piatră - Sinai
   Scări de piatră – Sinai

   La capătul celor 750 de scări se vede în vale muntele Horeb, locul unde sfântul Ilie a stat ascuns din cauza împărătesei Izabela.

   Muntele Horeb
   Muntele Horeb

   Începuseră să apară și cafeteriile și beduinii care ne invitau să închiriem cămilele la retur. Unii ne cereau ciocolată. Cu cât ne apropiam de baza muntelui, întâlneam copii de beduini care ne cereau bani sau ciocolată. Câteva fetițe aveau la vânzare un fel de trăistuțe colorate sau chestioare din mărgele. Recunosc că îmi era așa milă de ei, aș fi vrut să am puterea să-i ajut pe toți, cu atât mai mult cu cât aflasem că strămoșii lor din secolul al șaselea proveneau din… Oltenia, iar ei se considerau urmașii Vlahilor!

   Într-un final am ajuns și la Mănăstirea Sfânta Ecaterina, unde ne aștepta Ehab, ghidul nostru egiptean. De la ora 9 se deschidea accesul pentru vizitatori, așa că am stat și am așteptat să se deschidă poarta cea joasă și extrem de groasă a mănăstirii. Am văzut Rugul Aprins (arbustul care ardea și nu se mistuia, prin care Domnul i-a vorbit lui Moise).

   Rugul Aprins
   Rugul Aprins

   Am vizitat muzeul și osuarul unde se găsesc sfintele moaște ale Sfântul Ștefan Sinaitul (stând pe scaun!!!), așa cum obișnuia când era în viață și nu lăsa pe nimeni să urce pe munte până nu-și spovedea păcatele.

   Sfântul Ștefan Sinaitul
   Sfântul Ștefan Sinaitul

   I-am mărturisit și eu păcatele în timp ce colegii se închinau. Am băut apă de la fântâna lui Moise care se află la intrarea principală, după care ne-am îndreptat spre autocar și de acolo la hotel pentru a ne primeni și de a ne îndrepta spre Ein Sokna la Marea Roșie.

   Măgar coborând scările
   Măgar coborând scările

   Concluziile mele

   Aș spune, după ce am urcat a doua oară pe muntele Sinai, că merită tot efortul. Este locul sfânt unde aș reveni oricând, exact ca și în Sfântul Munte Athos. Consider că fiecare creștin trebuie să ajungă măcar o data în viață pe acest munte, mai ales că aici au binecuvântare și femeile. La finalul călătoriei vei avea parte de o bucurie imensă, o trăire precum cea din seara învierii sau cea de la coborârea de pe muntele Tabor din seara venirii norului sfânt la sărbătoarea Schimbarea la Față a Mântutorului. Și foarte interesant e faptul că nu am simțit febra musculară cum aș fi simț-o dacă urcam un alt munte. Am convingerea că Dumnezeu oferă fiecăruia puterea necesară pentru a urca si coborî acest sfânt munte și de a vedea și simți cu ochii liberi măreția Sa.

 • Citeste mai mult
Vezi toata categoria Pelerinaje