Buchet de icoane din Țara Sfântă II

Buchet de icoane culese din Țara Sfântă în timpul pelerinajelor.

O minune a Maicii Domnului

În anul 1997, în postul Adormirii Maicii Domnului, după hramul Mitropoliei Slătioara, un autocar se îndrepta de la Slătioara spre orașul Iași.

În acel autocar erau mitropolitul Kiprian(bătrânul) de Oropos și Fili, preasfințitul Fotie al Bulgariei, preasfințitul Ambrozie de Methoni, schimonahul Adrian și mulți creștini din Grecia. Toți aceștia își povesteau unul altuia, pe drum, impresiile și trăirile pe care le-au avut la hramul la care tocmai participaseră. Ajunși în Iași, au fost și s-au închinat moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva în Catedrala Mitropolitană dar și în biserica Sfinților Trei Ierarhi, apoi s-au dus la Biserica de Stil Vechi – Sfânta Cuvioasă Parascheva, unde erau așteptați, cu bucuria vădită pe chipurile lor, de preotul paroh Vasile Leonte înconjurat de un grup de credincioși ieșeni. După ce arhiereii s-au închinat în biserică la icoane, mitropolitul Kiprian, din fața Sfântului Altar, a început să le vorbească în limba greacă celor adunați acolo. Tălmaciul era preasfintitul Ambrozie. Le-a mulțumit credincioșilor pentru primirea lor călduroasă și le-a mai adresat câteva îndemnuri duhovnicești. Apoi, făcând o pauză scurtă, și-a întors privirea spre părintele Adrian, care era undeva lângă el, și le-a spus celor adunați că acest părinte le va istorisi ceva ce-i va ajuta foarte mult duhovnicește sau, poate chiar, unora, le va schimba viața. Luat prin surprindere, căci nu se aștepta la asta, schimonahul Adrian – dându-și seama la ce face referire mitropolitul – făcu un pas în față, apoi tuși ușor ca să-și dreagă glasul. Privi scurt și timid mulțimea, trase aer adânc în pieptu-i de bătrân(era tot nins de vreme) și începu: „Ceea ce am a vă spune nu este o poveste, este realitate… Duceți-vă cu gândul la anul 1970; atunci se petrecea. La periferia Atenei, într-o zonă unde colcăia de lume, era o măcelărie renumită. Era renumită prin aceea că avea întotdeauna carne proaspătă, spre deosebire de altele, și aveai de unde alege după plac. Pentru asta stăteau oamenii la rând ore-n șir. Măcelarul era evreu. Într-una din zile, în rândul cumpărătorilor, cu pași mărunți, înainta un creștin cu fața dogorită de soarele mediteranean și, deasupra gurii, străjuia o mustață bogată, neagră – semnul distinctiv al creștinilor. Deoarece erau foarte mulți și rândul înainta anevoie, îl apucă plictiseala. Scoase atunci, din buzunarul hainei de postav, niște țigări strânse într-o hârtie mototolită, și-și aprinse una cu nerăbdare. Asta era una din patimile care-l războiau – fumatul, deși era creștin ortodox. Peste ceva timp strivise țigara sub talpă căci îi venise, deja, rândul la tejgheaua evreului. Îi spuse acestuia ce dorește și-apoi privi la evreu cum, pe o bucată de lemn(o scândură mai groasă), cu un satâr greu, ciopârțea dintr-un picior de vită spre a-i pregăti comanda. Tare se mai minuna creștinul de îndemânarea măcelarului evreu. Însă, tot uitându-se el cum satârul tăia năprasnic aerul și se oprea cu un trosnet puternic pe bucata de lemn, văzu că pe acel lemn era pictat ceva. Ascuțindu-și, curios, privirea, reuși să distingă fața Maicii Domnului. Acea bucată de lemn în care lovea, parcă cu ciudă, evreul, era icoana Maicii Domnului! Da, evreul, dinadins, ca să-și arate disprețul față de creștini, O batjocorea astfel pe Împărăteasa Cerului… Creștinul înghețase de spaimă. Deodată, cu sprâncenele împreunate de furie, sări vijelios peste tejghea, prinse icoana și o trase iute la el. Apoi, fulgerând din priviri, îi strigă cu mânie evreului: «Nu ți-e frică, păgânule?? Nu te temi tu să-ți bați joc, astfel, de Maica Domnului nostru?? Îndată-l va trimite pe arhanghelul Mihail, din înaltul Cerului, și te va spinteca cu sabia-i de foc!! »Evreul, cu un soi de nepăsare sfidătoare, privea la el și a început a se scutura de râs. Îndurerat, creștinul, ținea icoana pe brațul stâng iar cu degetele scurte și butucănoase de la mâna dreaptă, mătura, ușor, cu duioșie, bucățile de carne de pe fața Stăpânei noastre, apropiindu-și buzele să O sărute. Mai erau creștini în carmangerie. Toți murmurau între ei cu groază. În acea clipă, din icoană, s-a văzut o lumină orbitoare, vie, ca un petec de soare. Apoi, se auzi un glas de femeie, potolit dar dojenitor, dureros, spunându-i creștinului: «De ce te miri așa? Da, de ani de zile, acest evreu lovește cu satârul în Mine. Și Eu rabd! Rabd…pentru că mai lesne Îmi este Mie să îndur asemenea batjocură de la un evreu care nu Mă cunoaște, decât de la tine, creștinule, care, cu gura duhnind a tutun, te apropii să-Mi săruți chipul! Eu, în fiecare zi îți îndrept pașii pe cale și te apăr de tot răul, iar tu…tu, în schimb, în fiecare zi Îmi întinezi chipul cu gura ta spurcată! TU ești păgânul, nu el!!» Glasul a încetat și lumina a dispărut. În încăpere, deși erau atâția oameni, nu se mai auzea nimic. Nimic!…părea că și timpul s-a oprit din «măsurarea destrămării». Nimeni nu îndrăznea nici măcar să clipească. Toți au rămas uluiți de acea minune. Cu respirația tăiată, parcă așteptau ceva… După o scurtă zăbavă, se dezmetici creștinul, așeză în grabă icoana pe tejghea și, cu privirile plecate, rușinat, și-a făcut, iute, loc prin mulțime, pierzându-se în vâltoarea străzii. Ușor, ușor, oamenii prinseră a murmura. Numai măcelarul rămase, încă, încremenit și, așa cum era – proptit cu spatele-n perete, se holba, mut de uimire, la icoana de pe tejghea. În cele din urmă, se urni din loc și, cu mersul legănat și cu o grimasă de morocănos, îndemnă clienții să părăsească măcelăria spunându-le că a sosit ora închiderii. Nedumeriți dar și nemulțumiți oamenii au ieșit iar el a tras obloanele în urma lor. Era de-a dreptul răvășit… Trăia ceva ce nu simțise niciodată în viața lui, ceva ce nu-și putea explica dar, care, îi mistuia ființa, altădată, atât de îndârjită și de cătrănită. Abia ajunse înapoi lângă icoană și se uita la ea ca năucit. Încerca din răsputeri să-și stăpânească firea dar, fără izbândă… Se prăbuși în genunchi înaintea Împărătesei. Cu inima strânsă de durere, cu mișcări domoale, pline de gingășie, apucă icoana cu amândouă mâinile și, pentru prima dată, O privea în ochi pe Stăpâna Cerului și a Pământului. Pentru prima dată, după atâția ani, privirile lor se întâlneau, se cercetau, se cunoșteau… Simțea cum un val uriaș de fierbințeală îi potopea ființa, astâmpărându-se în piept. Ardea tot. Mintea nu mai era în stare să mai întrebe ceva; se oprise pentru câteva clipe. Ochii începură a se umezi și a revărsa șuvoaie de lavă… A plâns așa, nemișcat, o bucată. Apoi, cu gândul, începu să Îi vorbească: «Tu… Tu chiar trăiești! Ești vie!… Tu chiar ești Maica creștinilor!… Înseamnă că El, chiar este Hristosul, Mesia!» Plângea de parcă ar fi pierdut totul din lumea asta. O durere sfâșietoare se plimba din piept în cap și înapoi. «Atâta timp în întuneric…atâția ani Te-am batjocorit; și tocmai acum mi Te-ai arătat, Maica Hristosului întrupat!… Nu știu dacă mă vei ierta vreodată pentru tot trecutul meu, însă, știu ce trebuie să fac de acum înainte!» S-a ridicat oftând adânc, a spălat icoana de resturile de carne într-o găleată cu apă curată și, strângând-o tare la piept, a ieșit în stradă. Auzise, cu mult timp în urmă, că, undeva, la vreo patru ore de mers, creștinii au un locaș mai mare de rugăciune. Era mânăstirea Sf. Kiprian și Iustina din Attica, ce se afla sub păstorirea mitropolitului Kiprian. Prin îmbulzeala orașului, cu icoana la piept, cu lacrimile fierbinți pe față și cu pași mari și grăbiți porni într-acolo. Tot drumul nu văzu și nu auzi nimic. Mintea lui a vorbit întruna cu Împărăteasa. Când a ajuns la porțile mânăstirii, a întâlnit un călugăr bătrân și uscat căruia i-a povestit tot ce s-a petrecut. Preț de jumătate de ceas călugărul a ascultat minunându-se de vorbele evreului, apoi, la sfârșit, căutând adânc în ochii lui, l-a întrebat scurt: «Și acum?».«Și acum știu ce voi face.», răspunse măcelarul. «Vreau să mă botez!» A stat acolo, la mânăstire, vreo câteva zile, învățând despre ortodoxie și așteptând botezul. Povestirea lui se răspândise printre părinții din acea obște, sporindu-le dragostea către Cea Preacurată. După ce s-a botezat, el nu s-a mai întors la măcelărie, ci, a lepădat tot trecutul său și a ales o viață nouă – s-a făcut călugăr!…” Aici, după ce povesti oamenilor din biserică toate acestea, schimonahul Adrian, se opri. Se opri pentru că glasul începu să-i tremure de emoție; dădea să plângă. A suspinat o dată lung și, cuprinzând cu ochii mulțimea credincioșilor, i-a întrebat: „Știți cine este acel evreu?”. Făcu o pauză scurtă, apoi le-a strigat: „Eu sunt!!… Eu sunt acel evreu măcelar care mi-am bătut joc de Născătoarea de Dumnezeu atâta timp! Dar, Ea, cu dragostea Ei de mamă, m-a adus la Lumină!”. Oamenii adunați au început să se-nchine și să vorbească, ușor, între ei exprimându-și mirarea și slăvind-O pe Preasfânta Fecioară Maria. Parintele Adrian n-a mai putut continua și s-a retras la locul lui, acoperindu-și fața cu mâinile. Plângea… Preasfințitul Ambrozie, care a tradus tot, a preluat cuvântul și le-a spus celor ce priveau uimiți: „Două lucruri trebuie să învățați din viața acestui părinte: primul – cât de mult urăște Maica Domnului fumatul și, al doilea – cât de mult ne rabdă nelegiuirile și ne așteaptă ca, într-o bună zi, cu durere adâncă și cu dragoste de fiu, să ne întoarcem la Ea – Mama noastră!”

Text preluat. Doresc sa-i mulțumesc pe aceasta cale persoanei care l-a editat. Doamne ajută!

 

ALASKA si SUA ORTODOXA, 08-23 feb 2021 (16z), Pret: 1570 USD + avion 2000 USD

Sf Gherman din Alaska, Sf Ioan Maximovici, Pr Serafim Rose, Pr Efrem -Arizona.

Aurora Boreala (Fairbansk Alaska), Marele Canion (Colorado)

PROGRAM:

Z1 – 8 Feb 2021, luni: spre ALASKA

Zbor Bucuresti / Anchorage Alaska ( 2 escale, durata   h). Plecare din Bucuresti dimineata, se ajunge seara, ora locala.  Cazare in Anchorage hotel 3*, odihna.

Anchorage este cel mai mare oras al Statului Alaska (280.000 locuitori – 45% din cei 627.000 locuitori din Alaska), dar capitala statului este Juneau (31.000 locuitori).  Datorita situarii sale in apropierea oceanului, clima din Anchorage este mai putin aspra decat cea de pe continent, acolo unde sunt munti de pana la 6.000 m altitudine.

Z2 – 9 Feb, marti: ANCHORAGE  (aprox –4 grd C)

Astazi incercam sa ne acomodam cu fusul orar. Optional: (cu trenuletul sau cu masina) de la ora 13:00, tur de-a lungul Golfului Turnagain (Turnagain Arm), pe una dintre cele mai spectaculoase sosele americane. Peisaj salbatic, specific pentru Alaska. Vizita la Wildlife Conservation Center – gradina zoologica cu animale salbatice locale (deschis: 10 am – 4pm, ultima intrare la ora 3pm). Retur la Anchorage, timp liber.

Z3 – 10 Feb, miercuri: ANCHORAGE

Mic dejun, apoi vizitam satul Eklutna (70 locuitori) – cea mai veche asezare a bastinasilor din aceasta regiune. Vizitarea Bisericii ortodoxa Sf Nicolae din Eklutna si a “cimitirului vesel” cu casute viu colorate “ case ale spiritelor” – un amestec de practici pagane (dateaza din 1650) cu elemente crestine (in 1840 a sosit aici misiunea rusa). La ora 16:00 ne prezentam la aeroport, zbor Anchorage – Kodiak la ora 18:05 / 19:00 (durata o ora).

Cazare pe Insula Kodiak.

Insula Kodiak, cu suprafata sa de 9.200 kmp, este a doua insula ca marime a SUA si a 80a din lume, ca dimensiune. Insula vulcanica este locuita doar la tarmuri, cea mai mare parte a suprafetei fiind acoperita de paduri, fara drumuri de acces. Este cunoscuta pentru ursul brun Kodiak ( aprox 2000 de exemplare vietuind in stare libera), la maturitate ursul Kodiak atingand si 3 m inaltime, in pozitie bipeda. Cu o fauna bogata, incluzand si specii de somon si de crab gigant (king crab), Insula Kodiak este raiul pescarilor, vanatorilor, dar si al fotografilor din intreaga lume! 

Z4 – 11 Feb, joi : KODIAC (aprox +2 grd C)

Dupa micul dejun, vizita la comunitatea ortodoxa din Kodiak: Catedrala Sfintei Invieri, inchinare la moastele Sf Gherman din Alaskaprimul sfant orthodox al contientului nord-american (1756-1837). Asa cum vom constata, prezenta si influenta Sf Gherman in viata localnicilor este foarte puternica, de fapt Sf Gherman este gazda noastra pe aceasta insula! Inchinarea la sfintele sale moaste este o mare binecuvantare!

Cazare la Kodiak, hotel 3*, timp liber pt vizitarea orasului Sugestii: Muzeul Baranov (adapostit in cea mai veche constructie ruseasca din lemn de pe coasta de vest a SUA; ofera o imagine a istoriei populatiei aleute, rusesti si a primilor americani sositi aici, magazin de cadouri); Muzeul Aleutilor (istorie, arheologie, cultura, arta populatiei locale din Kodiak; magazin); St Paul Boat Harbor – portul vaselor comerciale de pescuit oceanic; Fisheries Research Center (Centrul de Cercetare pt Pescuit, cu acvariu); Podul Fred Zharoff Memorial Bridge.

Z5 – 12 Feb, vineri: SPRUCE ISLAND

Locuitorii din Alaska sunt convinsi ca Sf Gherman hotaraste daca sau cand un pelerin va ajunge in Insula Pinului / Spruce Island si in functie de aceasta se schimba starea vremii si a Oceanului Pacific de Nord (de obicei instabile, iarna cu atat mai mult!).

Noi ne propunem sa organizam o croaziera cu barca cu motor si sa vizitam: Nilus Island, metoc de maici al Manastirii Platina (pustnici ortodocsi in apele oceanului) si Spruce Island, insula pe care a locuit Sf Gherman in ultimii ani ai vietii sale. Retur in Kodiak, cazare.

Z6 – 13 Feb, sambata: KODIAK

Mic dejun, apoi posibila intalnire cu comunitatea ortodoxa de la St John the Wonderworker (fosta denumire, St Innocent’s Academy), scoala particulara ortodoxa. Programe diverse in Kodiak (ursul de Kodiak, tur cu elicopterul –  functie de vreme).  Cazare Kodiak hotel 3*.

Z7 – 14 Feb, duminica : KODIAK, FAIRBANSK

Mic dejun, participare la Sfanta Liturghie la Biserica ortodoxa din Kodiak (moastele Sf Gherman din Alaska). Apoi zbor spre Fairbanskal doilea oras ca marime din Alaska, situat aproape de Cercul Arctic (66 grd), dincolo de care – pana la Polul Nord – teritoriul se numeste Arctica. De aici se poate urmari Aurora Boreala. Cazare hotel 3*.

Z8 – 15 Feb, luni : FAIRBANSK (aprox –12 grd C)

Mic dejun, apoi activitati optionale: plimbare o ora cu sania trasa de caini Husky, vizita in Fairbansk (sculpturi de gheata), seara incercam sa vedem Aurora Boreala, daca vremea permite. Cazare in Fairbansk, hotel 3*.

Nu putem să creăm noi Aurora Boreală, sau să I-o comandăm Domnului! Așa cum nu putem să vă garantăm un cer senin, ca să o puteți observa. Aveți nevoie de șansă, cu alte cuvinte de ajutor de la Dumnezeu! Este ca la vânătoare – niciodată nu știi dacă te întorci cu trofeul! Se poate face o previziune dar doar cu 1 – 2 zile înainte de producerea Aurorei Boreale și cu probabilitate de 90%. De aceea nu includem în pachetul de servicii ghidul pentru Aurora Boreală. Dacă pentru noaptea următoare avem o previziune bună pentru apariția acestui fenomen natural, in baza unui program turistic local, veți putea să o observați pe cer, cu o probabilitate de 90%.

Z9 – 16 Feb, marti: FAIRBANSK, FINAL MODUL ALASKA

Optiunea 1: LA REVEDERE ALASKA, zbor spre Romania.

Optiunea 2: continuare Program SUA, in timpul zilei, zbor spre Las Vegas, cazare, odihna.

Z10 – 17 feb, miercuri : LAS VEGAS (aprox +17 grd C)

Mic dejun, in timpul zilei vizitarea statiunii (gondola -The Venetian, Paris-Turnul Eiffel etc). Seara, spectacole in aer liber (fantanile muzicale Bellagio, vulcani…) Cazare in Las Vegas

Z11 – 18 febjoi: MARELE CANION (aprox +8 grd C)

Dupa micul dejun, plecare cu masina spre Marele Canion, Colorado (4h), unul dintre cele mai atractive obiective turistice din America de Nord (UNESCO). Vizita, optional Skywalk (pod de sticla la 1200 m deasupra canionului) sau tur cu elicopterul. Cazare motel. 

Z12 – 19 feb, vineri: MANASTIREA SF ANTONIE, ARIZONA (aprox +22grd C)

Dupa micul dejun, plecare cu masina spre Manastirea Sf Antonie cel Mare din Arizona (6h), infiintata in mijlocul desertului de Staretul Efrem Filotheitul (din Athos), unul dintre cei mai mari stareti ai sec XX. Cazare la manastire; mormantul Pr Efrem. Slujba de noapte.

Z13 – 20 feb, sambata: SAN FRANCISCO (aprox +16 grd C)

Dimineata zbor Phoenix / San Francisco (2h). Cazare. Dupa  amiaza dedicata Sf Ioan Maximoviciunul dintre cei mai mari sfinti ai sec XX, mare factor de minuni: inchinare la sfintele moaste in Biserica Bucuria Tuturor Necajitilor (ruseasca), vizita la biserica veche si la casa sfantului (orfelinat). Cazare in San Francisco, hotel 3*.

Z14 – 21 feb, duminica: SAN FRANCISCO

Dimineata, Sfanta Liturghie la Catedrala Maicii Domnului Bucuria Tuturor Necajitilor din San Francisco (6210 Geary Boulevard), unde se afla mostele Sf Ioan Maximovici. Dupa-amiaza, scurta vizita in San Francisco: Str Lombard – strada in zig-zag, considerata cea mai intortocheata si inclinata strada din lume; Podul Golden Gate; casele victoriene. Cazare in San Francisco, hotel 3*.

Z15 – 22 feb, luni: PLATINA (aprox +13 grd C)

Dimineata devreme, plecare spre Platina (4h), vizitarea Manastirii Sf Gherman din Alaska de la Platina, California (zona montana). Mormantul Parintelui Serafim Rose (1934 – 1982), unul dintre cei mai mari apologeti ai ortodoxiei nu numai din America, ci din intreaga lume. Dupa amiaza, retur la San Francisco. Cazare la San Francisco.

Z16 – 23 feb, marti: plecare spre ROMANIA

In timpul zilei, zbor spre Romania. Se ajunge miercuri 24 feb 2021.

———————————————————————————————————————-

REPORTAJE:

ALASKA, februarie 2009

Sf Gherman din Alaska, fotoaj-report

Insula NILUS, sihastrie ortodoxa in Alaska 

—————————————–

PRET (in USD)  

Nr persoane in grup 25 20 15 10 8
Alaska si SUA    (16 zile) 1570 1655 1790 2060 2260
Alaska (9 zile) 990 1050 1130 1300 1440

 Pret bilete avion, estimat la 22 feb 2020 (companiile aviatice nu au afisat inca preturile pt februarie 2021):

Estimat: 2000 $ (Alaska si SUA) si 1500 $ (modul Alaska).

Preturile reale vor fi cele valabile la data achizitiei (este posibil sa fie si mai mici).

Avans necesar inscrierii : minim 500 $. Avansul nu cuprinde contravaloarea biletelor de avion (este necesar garantarii serviciilor contractate pentru grup, in SUA).

————————————————————–

ZBORURI EXTERNE

8 febr 2021: Bucuresti / Achorage

16 feb 2021: Fairbansk / Bucuresti (pt modul Alaska) sau 23  febr 2021: San Francisco / Bucuresti (Alaska si SUA)

ZBORURI INTERNE

10 feb: Achorage / Kodiak

14 feb: Kodiak / Fairbansk

16 feb: Fairbansk / Las Vegas

20 feb: Phoenix /San Francisco


PRETUL CUPRINDE: 

– Derularea programului, cu exceptia programelor optionale (se platesc separat)

– Cazari hotel 3*

– Completarea cererii de viza online

– Mapa documentara

– Asistenta turistica in limba romana, preot insotitor

PRETUL NU CUPRINDE:

– Formalitatile pt obtinerea vizei si taxa de viza (160 usd). Viza se obtine individual, la ambadasa SUA (noi va ajutam la completarea cererii online).

– Transportul cu avionul, atat pe rutele externe cat si pe rutele interne / SUA (achizitii fara comision)

– Rent a car in SUA, inchiriere + combustibil. Se platesc  in SUA, pt masina in care va aflati.

Inchirieri:

08/10 feb (2 zile), Anchorage

16/20 feb (4z), Las Vegas/Phoenix

20/23 feb (4z), San Francisco

– Programe optionalebilete de intrare, taxa video:

9 feb Anchorage, Zoo (17 $)

12/13 feb Kodiak: Excursie la Spruce Island, o zi pe Oceanul Pacific (200 $)

14/15 feb Farbanks: Aurora Boreala, sanie cu caini

18 feb MareleCanion Skywalk (82 $) sau Elicopter, tur o ora (aprox  270$)

Masa: pranzul si cina. La unele hoteluri: mic dejun.

– Asigurare medicala, asigurare storno ( le putem furniza, la momentul inscrierii)

– Tipsuri la hotel (obligatoriu in SUA)

– Cheltuieli personale si orice alte cheltuieli necuprinse la rubrica Pretul  cuprinde

 ————————————-

INFORMATII ORGANIZATORICE

1) Programul se poate achizitiona:

Intreg: ALASKA si  SUA, 08/23 feb 2021 (16z)

sau

Modul ALASKA, 08/16 feb 2021 (9 z)

2) Transportul intern (pe teritoriul SUA si Alaska) se face cu:

– AVIONUL, curse interne

– AUTOTURISM inchiriat (rent a car) de la aeroporturi, cu soferi  participanti la program (rugam exprimati optiunea, daca aveti carnet de conducere valabil si doriti sa sofati in SUA)

– TRANSFERURILE aeroport/hotel/aeroport se vor face cu taxiul, cu masina inchiriata de la aeroport sau gratuit (hoteluri).

3) Biletele de avion pentru cursele externe pot fi achizitionate si individual,  dupa consultarea agentiei de turism – in scopul respectarii stricte a programului propus.

4) Programele optionale care depind de factori naturali (Spruce Island, Alaska; Aurora Boreala, tururi cu elicopterul) se pot organiza numai daca vremea permite, indiferent de perioada anului.

5) Pentru serviciile necuprinse in pret nu se aplica comisioane, deci se achizitioneaza la cel mai mic pret de pe piata.

———————————-

Informatii:

Stelică Macovei

Tel. 0747-694383

E-mail: stelique@yahoo.com