Înștiințarea Proconsulului Iudeei, Lentulus, către Senatul Romei, pentru chipul Mântuitorului

Înștiințarea Proconsulului Iudeei, Lentulus, către Senatul Romei, pentru chipul Mântuitorului, care a fost intru acest chip:

Întru aceste vremi s-a arătat aici un om, (Carele încă trăiește), anume Iisus Hristos, a Căruia putere trece preste măsurile firii. Oamenii Îl numesc mare Prooroc.  Iar ucenicii Lui Îi zic si Fiul lui Dumnezeu. El înviază morții și tămăduiește tot felul de boli. Este un om de un chip încuviințat și cu bune măsuri. În fața Sa se vede oarecare strâștie, însă care atrage în același timp și dragostea, și frica celor care-L văd. Părul Lui este ca floare unei alune timpurii. Însă de la rădăcină și până la urechi este neted, iar de acolo și până la umeri creț, și trece și mai jos de umeri. De la frunte, prin mijlocul capului are cărare (după obiceiul nazarinenilor). Fruntea Lui este lată și albă. Fața fără de nici o meteahnă și împodobită cu o rumeneala foarte plăcută. Fizionomia Lui este ighemonoasă (impunătoare) și mângâiecioasă. Nasul și gura sunt făcute cu mari măsuri. Barba este destul de deasă, în floarea părului și despărțită în furculiță. Ochii Îi sunt căprui și foarte vii. El este groaznic la ale Sale mustrări, dulce și plăcut la ale Sale învățături și sfaturi. Chipul feței Lui atrage ochii tuturor, amestecat fiind cu Semnotita, (adică cu o cinstire adâncă). Nu L-a văzut nimeni niciodată râzând , dar plângând adeseori. Statul Lui este drept, mâinile Lui mari și lungi și brațele foarte frumoase. El vorbește puțin, dar cu multă statornicie și este cel mai frumos om din lume.