Finicul făcător de minuni al Sfântului Sava (îndrumări)

Finicul făcător de minuni al Sfântului Sava (îndrumări)

Preaevlavioșilor pelerini ai Sfintelor Locuri și ai Sfintei noastre Mănăstiri, țineți deja în mâinile voastre ca pe o prețioasă binecuvântare câteva frunze din finicul făcător de minuni pe care l-a sădit însuși Sfântul Sava în Lavra sa. Acest copac al sfântului se uscase în urmă cu câteva decenii, dar în mod minunat a odrăslit din nou, tânăr, în același loc, și continuă să săvârșească nenumărate minuni, în mod deosebit, în familiile evlavioase, dar sterile.

Iubiți frați în Hristos, nu uitați: condițiile de bază pentru ca harul Lui Dumnezeu să lucreze sunt credința neclintită, frica de Dumnezeu și evlavia către Cuviosul Sava. De asemenea, este necesar din partea frățiilor voastre postul – după puterea fiecăruia, împreunat cu abținerea de la relațiile conjugale trupești. Apoi, se subînțelege înmulțirea rugăciunii în familia frățiilor voastre, atât a celei personale cât și a celei împreună, precum și apropierea voastră în mod regulat de Preasfintele Taine ale Spovedaniei și Dumnezeieștii Împărtășanii.

La sfârșitul acestei nevoințe duhovnicești a frățiilor voastre (rugăciuni stăruitoare și înfrânare generală) faceți un “ceai”, fierbând frunzele de finic, care, după aceea, trebuiesc arse și în continuare purcedeți din nou la unirea trupească în credință, cu dragoste și frică de Dumnezeu.

Vă amintim că sterilitatea și neputința de a face copii în niciun caz nu constituie un blestem sau o pedeapsă a Lui Dumnezeu. Dimpotrivă chiar, de foarte multe ori prin acest mod deosebit de pedagogie se manifestă bogata iubire a Lui Dumnezeu, Care vrea ca întotdeauna să apelăm și să nădăjduim în pronia Sa atotputernică și atotbună, iar nu în ceva pământesc. Amintiți-vă câte femei sterpe din Sfânta Scriptură, prin răbdare și prin desăvârșită dragoste și nădejde în mila Lui Dumnezeu, au devenit cele mai fericite mame: Ana – mama Proorocului Samuel, Elisabeta – mama Cinstitului Înaintemergător, Sfânta Ana- bunica Domnului, mama Preasfintei noastre – și o mulțime de alte sfinte din Noul Testament, cu ale căror nume ar trebui să se scrie o carte osebită.

Iubiții nostrii frați, să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze așa cum știe El. Să-i mulțumim întotdeauna și pentru binecuvântările Sale și pentru binecuvântatele Sale pedagogii părintești. Un singur lucru să-l țineți minte bine: Domnul nu vrea să-I dăm, ca să ne dea, ci să-I dăruim odată cu buna dispoziție și inima curată. Daca vreodată vă va învrednici și veți dobândi copii, să nu credeți că vă aparțin la modul exclusiv. Toate sunt darurile Lui. Daca iarăși nu vă va dărui, din iubire lucrează, numai și numai din iubire.

Să învățăm să nu căutam darurile lui Dumnezeu, ci să cerem de la Însuși Dumnezeu și Împărăția Lui, așa cum ne-a spus (Matei 6, 33); atunci, toate acele lucruri de care realmente avem nevoie ni le va dărui în chip bogat și cu cuviință dumnezeiască. Vă urăm din tot sufletul ca harul Lui Dumnezeu și binecuvântarea Sfântului Sava să vă însoțească pretutindeni și pururea.

Moaștele Sfântului Sava

Despre izvorârea minunata a Aghiazmei

Deoarece apa era departe de Lavră, monahii se mâhneau și mult se necăjeau pentru aducerea ei. Deci, fericitul Sava nesuferind să-i vadă pe călugării săi atât de mâhniți a alergat la rugăciune în timpul nopții și s-a rugat Lui Dumnezeu cu căldură, zicând: „Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, dacă astfel, este iconomia înțelepciunii Tale cele ascunse, dacă este plăcut bunăvoinței și harului Tău ca acest loc să fie locuit de mulțimea bărbaților ce se tem de numele Tău, caută spre noi și fă să izvorască apa aici, aproape, spre desfătarea noastră”.

Așa s-a rugat și imediat a auzit un zgomot care se părea că iese de jos ca un pârâu și, aplecându-se, vede în acel miez de noapte cu lună plină un asin sălbatic săpând pământul cu piciorul său. După ce a săpat din destul și a adâncit scobitura și-a pus gura la ea și a băut. Cuviosul, precum era și de așteptat, gândindu-se că Dumnezeu i-a cercetat, se duse îndată acolo unde a văzut pe asin săpând și o harul Tău cel negrăit Hristoase – a aflat apa izvorând din pământ din care și până astăzi curge prin mijlocul Lavrei, nici vara împuținându-se deși se folosește de către toți din belșug.

Tot din vremea Sfântului Sava s-au construit și o mulțime de cisterne unde se adună apa de ploaie care se folosește pentru nevoile Lavrei. Însă apa Aghiazmei numai se bea de părinți și se dă binecuvântare închinătorilor evlavioși ce ajung până aici. Această apă este de asemenea foarte plăcută la gust, foarte ușoară, iar în timpul verii mai rece și desfătătoare. Ea iese din partea dreaptă și mai de jos a Lavrei.

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Sava, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Mănăstirea Sfântul Sava

Datele de contact ale Mănăstirii Sfântul Sava:
Arhimandritul Evdokim,
Sfânta Mănăstire a Sfântului Sava,P.O. Box 19824, Ierusalim 91199, Israel
Telefonul Sfintei Lavre: (+972) 2 276 2915

Text preluat de pe pliantul primit de la mănăstire.

Norul sfânt pe Muntele Tabor

Pe Muntele Tabor am ajuns pentru prima dată în anul 2009.

Era primăvară, în aprilie. Odată ajunși la poalele muntelui a trebuit să parcăm autocarul și să așteptăm să ne vină rândul pentru a fi preluați de niște microbuze mici pentru a ajunge la mănăstirea din vârful muntelui. Noi i-am spus “deal” pentru că nu are o înălțime mare, în jur de 570 metri. În parcare erau câteva zeci de autocare. Tot aici erau și magazine cu suveniruri și produse alimentare/bar. Eram nerăbdători să ajungem și să atingem locul unde Domnul nostru Iisus Hristos s-a urcat cu cei trei apostoli, Petru, Iacov și Ioan, și li s-a arătat lor împreună cu proorocii Moise și Ilie schimbându-și fața, arătându-și în acest fel Dumnezeirea. Am fost informați că în biserica ne vom închina la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului – “Trandafirul neveștejit”. Această icoană este o copie, o xilogravură după icoana originală din Grecia care a fost pusă într-o sticlă și aruncată în mare și după o perioada de timp a ajuns la malul marii lângă portul Haifa unde a fost găsită de un creștin din Nazaret, acesta predându-o mănăstirii. La această icoană sunt foarte multe fotografii, mărturii ale părinților care nu puteau să facă copii, sau ale persoanelor care s-au vindecat de diferite boli grave. Îmi amintesc că în primul pelerinaj era un băiat care și-a pus dorința să se căsătorească. A cumpărat o tăbliță pe care erau imprimate două verighete și a agățat-o la Icoana Trandafirul neveștejit. În vara aceluiași an a cunoscut-o pe viitoare soție și au făcut nuntă.

În alt an, mai exact în 2012, am mers din nou pe Muntele Tabor, de data aceasta special pentru a vedea minunea arătării norului sfânt. Am decis împreună cu alți pelerini să urcăm muntele pe jos. Priveliștea era foarte frumoasă. Ajunși la mănăstire, ne-am închinat și am încercat să prindem un loc în curtea mănăstirii pentru a participa la slujba. Aproape de miezul nopții am fost serviți cu cafea și dulciuri de post. Cu toate acestea simțeam că picăm jos din picioare din cauza oboselii. Ne fura pe toți somnul. Orele treceau și se apropia dimineața. După orele 4 spre 5 așteptam să-și facă apariția norul. La un moment dat simțeam o boare, o briza care începea să ne răcorească și un miros puternic de mir, o mireasmă nemaiîntâlnită. Toți creștinii au început să țipe, fiecare în limba lui, erau creștini din foarte multe țări, unii plângeau de bucurie, alții îi mulțumeau și-i dădeau slavă lui Dumnezeu. După petrecerea minunii și încheierea slujbei, ne-am închinat încă o dată la sfânta icoană și am coborât spre autocar. Nu se poate descrie în cuvinte ceea ce simțea fiecare creștin care a participat la minune. Îmi aminteam de când eram în țară și mă întorceam de la Sfânta Înviere, dimineața, în ciripitul păsărilor cu sufletul împlinit.

Ajunși la autocar ne-am îmbarcat și am plecat spre hotel pentru a ne odihni.

În anul 2017, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns iarăși pe Muntele Tabor, de data aceasta împreună cu părintele duhovnic, două dintre surorile mele, unul dintre cumnați și mai mulți creștini din biserica. A fost din nou un prilej de bucurie și împlinire.