Duhovnicul

Părinte, Sfinţiei voastre datorez
Urcuşul pe care îl urmez,
Sfinţia voastră mă-nălţaţi
Cu orice cuvânt pe care-l daţi.

Cu drag slujiţi la liturghie
A Domnului euharistie
Pe care nouă să ne-o daţi
Să o primim cu sufletul curat,
Să fim izbăviţi de orice păcat

Pe noi cu drag ne pomeniţi
În rugăciunile către sfinţi,
La liturghie când slujiţi
Maicii Domnului şi Sfinţilor Părinţi,

La Domnul şi Dumnezeu
Să ne izbăvească de cel rău,
Să ne dea pace şi mântuire,
Pe pământ convieţuire.

Veţi fi mereu al meu duhovnic,
Temelie cămarei spirituale
Şi precum plecaţi genunchii tot mereu
Pentru enoriaşi cerând binecuvântare
Aşa, pentru sfinţia ta, mă rog şi eu.