Corespondența dintre Avgar regele Edesei și Domnul Iisus Hristos

Iisus binecuvantand

Eusebie, Episcopul Cesareei Palestinei, scriitorul Istorii Bisericii, din timpul lui Constantin cel Mare, pe la anul 330, mărturisește că a aflat această corespondență scrisă sirienește în arhivele cetății Edesa, de unde, luându-o și traducându-o, a publicat-o în istoria sa, cum urmează:

Copie de pe epistola scrisă de Avgar, eparhul Edesei și trimisă la Ierusalim lui Iisus, prin curierul Anania

„Avgar, Regele Edesei către Mântuitorul Iisus care s-a arătat la Ierusalim. Am auzit de minunile și tămăduirile ce faci, fără a te servi de ierburi sau alte doctorii. Am înțeles că faci orbi să vadă, pe ologi să umble, pe cei leproși curățești, duhurile necurate gonești din cei ce pătimesc, pe cei cu boli netămăduite lecuiești și dai viață morților.

Aceste minuni m-au convins că ești un Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu pogorât din Cer, pentru a face aceste minuni. Pentru aceasta am îndrăznit a-ți scrie această scrisoare, rugându-te să vii să mă vezi și să mă tămăduiești de boala de care pătimesc de multă vreme. Am auzit că și iudeii te gonesc și cârtesc pentru minunile tale și caută a te pierde. Eu am aici o cetate frumoasă și răsfățată și măcar că nu este prea mare, ea ne va fi de ajuns pentru amândoi.

Răspunsul lui Iisus către eparhul Avgar, prin Anania curierul 

Fericit ești Avgar, că ai crezut in Mine mai înainte de a Mă vedea, căci scris este despre Mine, că cei ce Mă vor vedea nu vor crede întru Mine, și cei ce nu Mă vor vedea, vor crede și se vor mântui. Cât despre dorința ce arăți că ai, de a veni să te văd, Eu trebuie mai întâi a îndeplini în țara aceasta toate lucrurile pentru care am venit și după aceasta să Mă sui către Acela care M-a trimis și dacă mă voi sui, de aici îți voi trimite pe unul dintre ucenicii Mei, care te va vindeca de boala de care pătimești și-ți va da viață veșnică, ție și celor cu tine”.

Lucru ce a avut loc. Că după Înălțarea Domnului, Apostolul Toma a trimis la Edesa pe Tadeu, unul din cei 70 de apostoli, care, prezentându-se la Avgar, l-a vindecat de boala lui și a predicat Evanghelia în toată cetatea.

Iscălitura Mântuitorului este aceasta:

Theos Theu, Thion Thavma, adică, Dumnezeu al lui Dumnezeu, Dumnezeiască minune.